MENTORING

Kobiety stanowią większość studentów animacji oraz później pracują na stanowiskach związanych z organizacją produkcji filmowej.

Talents fair PL

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN


Kobiety stanowią większość studentów animacji oraz później pracują na stanowiskach związanych z organizacją produkcji filmowej. Często ich start profesjonalnej ścieżki jest trudniejszy przez brak pewności siebie i ukształtowany rynek. W tym celu organizujemy program mentoringowy dla młodych producentek i kierowniczek produkcji, który ma dać im zbiór narzędzi i umiejętności pozwalających na sprawną pracę na stanowiskach kierowniczych.

Program jest przeznaczony dla 5 uczestniczek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które są studentkami bądź absolwentkami kierunków powiązanych z animacją i organizacją produkcji i mają na swoim koncie pracę na stanowisku w pionie produkcyjnym animowanego filmu studenckiego bądź filmu dyplomowego.

Trening składa się z czterech modułów:

Organizacja i zarządznie produkcją filmową (Katarzyna Gromadzka & Maria Motovska)

Finansowanie produkcji filmowej (Annemie Degryse)

Promocja i dystrybucja filmu (Kamila Dohnalova)

Zrównoważona produkcja filmowa (Birgit Heidsek).

Czas trwania: 5-8 października 2023.

Opłata: 50 euro (zawiera w sobie koszt akredytacji na ANIMARKT Stop Motion Forum 2023).