Masz dość warsztatów czy spotkań biznesowych? Obejrzyj animację!

ASK pl vol2

Three Voices (Trzy głosy)

Koprodukcja Three Voices to efekt połączenia trzech interesujących filmów studenckich, które powstawały jednocześnie w trzech czeskich szkołach artystycznych - Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze (FAMU), Akademii Sztuki, Architektury i Projektowania w Pradze (UMPRUM) i Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie. Twórców - Darię Kashcheevą, Marie Urbánkovąi Martina Pertlíčeka - łączy wspólne zainteresowanie filmami lalkowymi i potrzeba przekazania przesłania.

Daughter / Dcera (Córka/Dcera)
Czechy / 2019 / 14 min.
Reżyser: Daria Kashcheeva

Noctuelle
Czechy / 2019 / 10 min.
Reżyser: Martin A. Pertlíček

The Concrete Jungle
Czechy / 2019 / 7 min.
Reżyser: Marie Urbánková


Fresh from V4 (Prosto z V4)

Cztery kraje, cztery różne spojrzenia na animację poklatkową. Barbara Rupik opowiada o ludzkiej duszy, która żegna się ze zwłokami i wyrusza w podróż po krainie umarłych. Filip Pošivač i Barbora Valecká bawią się biblijną historią Arki, w której Noe uratował wybrane pary zwierząt od pewnej śmierci podczas wielkiego potopu. Bohater Szandry Pataki uczy się żyć z coraz bardziej rozpadającym się życiem. Zlata Golecova w niezwykły sposób mówi o relacji między matką a dzieckiem.

Overboard! (Za burtę!)
Czechy, Słowacja / 2019 / 12 min.
Reżyserzy: Filip Pošivač, Barbora Valecká

Ver mi
Słowacja / 2019 / 6:30 min.
Reżyser: Zlata Golecová

Attitude (Nastawienie)
Węgry / 2019 / 8 min.
Reżyser: Szandra Pataki

The Little Soul (Duszyczka)
Polska / 2019 / 9 min.
Reżyser: Barbara Rupik