WYBRANE PROJEKTY

Z nadesłanych zgłoszeń komisja selekcyjna wybierze 15 projektów, które zostaną zaprezentowane 9 października 2020 w ramach Pitchingu podczas wydarzenia ANIMARKT.