ŚNIADANIA Z ANIMACJĄ

Poranne spotkania w mniej formalnej formie. Tematyka rozmów skupia się wokół wybranych zagadnień dotyczących branży animacji na świecie.

Szczegóły wkrótce.